programma 2011

programma:

15.30 – 16.00 uur             inloop met koffie en thee

16.00 – 16.15 uur             opening door A.B. van der Roest

16.15 – 17.15 uur             Dr. Peter Blokhuis

 “Pascal: de theoloog en filosoof”

17.15 – 18.00 uur             werkgroepen: “wiskunde en geloof in de klas”

18.00 – 19.00 uur             pauze en eenvoudige maaltijd

19.00 – 19.30 uur             Drs. Herman Ligtenberg

 “Pascal: de natuurkundige”

19.30 – 19.50 uur             koffiepauze

19.50 – 20.50 uur             Dr. Klaas van Harn

 “Pascal: de wiskundige met als invalshoek de kansrekening”

20.50 – 21.00 uur             sluiting

 

over de sprekers:

Peter Blokhuis was opleidingsmanager van de richting communicatie en journalistiek van de CHE te Ede. Dit jaar is hij benoemd als hogeschoolbrede lector. Hij studeerde filosofie aan de VU te Amsterdam.

Samenvatting van zijn lezing:

Peter Blokhuis zal in het kort het leven van de Franse filosoof Blaise Pascal (1623-1662) schetsen, waarna hij meer op zijn ideeën ingaat. Als uitgangspunt neemt hij het fragment met de titel Disproportion de L´homme (fragment 72 in de nummering volgens Brunschvicg). In dat fragment gaat het over de mens die in het midden staat, tussen twee oneindigheden. Vandaaruit gaat hij naar zijn leer van de eerste principes en vervolgens naar het kennen met het hart en met de rede. Voor de wetenschappelijke methode maakt hij ook nog een korte vergelijking met Descartes.

Herman Ligtenberg is docent natuurkunde aan het Ichthus College te Veenendaal.

Samenvatting van zijn lezing:

Herman Ligtenberg zal in een korte lezing het belang van Pascal voor de natuurkunde uitleggen. Onder andere zijn proeven op de Puy de Dôme, waarmee hij aantoonde dat het luchtledige bestaat, zullen de revue passeren. Met deze proeven zette Pascal de toon wat betreft experimentele bewijsvoering. Tot dan toe was de wetenschap niet gebaseerd op proefondervindelijke aantoonbaarheid, eerder op logica en theoretische deductie. Vooral door Pascals werk veranderde dat, al moeten in dit verband ook zijn voorgangers Galileo Gaileï en nog eerder Leonardo da Vinci genoemd worden.

Klaas van Harn studeerde wiskunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht en promoveerde in 1978 aan de Technische Universiteit te Eindhoven. Hij is als universitair docent wiskunde verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Samenvatting van zijn lezing:

Klaas van Harn zal beginnen met een korte uitleg te geven over de briefwisseling van Pascal met Fermat over de kansrekening. Een citaat uit “Blaise Pascal” door Dr. A. Gommers luidt:

“De scheppende mens die Pascal is geweest, was hij alleen al vanwege zijn fundering van de waarschijnlijkheidsrekening”. Vervolgens worden er lijnen getrokken naar de huidige ontwikkelingen van de waarschijnlijkheidsrekening. Ook zal aan de orde komen of voor Pascal het geloof ook belangrijk was voor zijn wiskundig werk .