programma 2012

programma:

15.30 – 16.00 uur             inloop met koffie en thee

16.00 – 16.15 uur             opening door A.B. van der Roest

16.15 – 17.15 uur             Dr. Kees de Pater

 “Wiskunde in de renaissance”

17.15 – 17.45 uur             presentatie(s) lesmateriaal “wiskunde en geloof”

17.45 – 18.45 uur             pauze en eenvoudige maaltijd

18.45 – 19.30 uur             workshop met als onderwerp “Gulden snede”

19.30 – 19.50 uur             koffiepauze

19.50 – 20.50 uur             Dr. Albert van der Schoot

 “De gulden verhouding en goddelijke proporties”

20.50 – 21.00 uur             sluiting

 

over de sprekers:

 

Kees de Pater is wetenschapshistoricus. Hij was universitair docent aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en aan de Universiteit Utrecht; daarnaast was hij docent wiskunde aan de lerarenopleiding van de Driestar Hogeschool te Gouda.

Albert van der Schoot studeerde muziekwetenschap en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam, en muziekpedagogiek aan de Ferenc Liszt Academie in Boedapest. Van der Schoot is lector Kunst en Reflectie aan ArtEZ hogeschool voor de kunsten en doceert esthetica en cultuurfilosofie aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, en muziekfilosofie aan de Universiteit Antwerpen. Zijn interesse gaat vooral uit naar de geschiedenis van de esthetica, de filosofie van de muziek en de proportie-esthetica. Hij is gepromoveerd op een onderzoek naar de geschiedenis van de gulden snede (De ontstelling van Pythagoras). In 2005 verscheen bij Damon, onder redactie van hem en Erik Heijerman, Welke taal spreekt de Muziek?