programma 2014

programma:

15.30 – 16.00 uur             inloop met koffie en thee

16.00 – 16.15 uur             opening door Ab van der Roest

16.15 – 17.15 uur             Prof. dr. W.J. Ouweneel

 “Getallen in de Bijbel: hun wonderbare eigenschappen en betekenissen”WiskundeBijbel-ouweneel

17.15 – 17.45 uur             presentatie(s) lesmateriaal “wiskunde en geloof”

17.30 – 18.30 uur             pauze en eenvoudige maaltijd
18.30 – 19.30 uur            Prof. dr. Jaap Top

 “Complexe getallen”Wiskundeengeloof2014-jaap top

 19.30 – 19.50 uur             koffiepauze
19.50 – 20.50 uur             Prof. dr. Maarten Verkerk

 “Verwondering: nadenken over (complexe) getallen.”Verwondering – Geloof en wetenschap – 9 april 2014

20.50 – 21.00 uur             sluiting

 

over de sprekers:

Prof. dr. Willem J. Ouweneel

Willem Ouweneel (1944) is gepromoveerd in de natuurwetenschappen, de filosofie en de theologie. Hij is hoogleraar Wetenschapsleer van de Natuurwetenschappen geweest, en nog steeds hoogleraar Filosofie en Systematische Theologie

 

Prof. dr. Jaap Top

Jaap Top (Doornspijk, 24 augustus 1960) is hoogleraar Wiskunde, met getaltheorie en algebraïsche meetkunde als leeropdracht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Hij studeerde wiskunde in Utrecht en promoveerde aan diezelfde universiteit in 1989. Na enkele jaren verbonden te zijn aan Queen’s University in Kingston, Ontario en de Erasmus Universiteit te Rotterdam kwam hij in 1992 naar Groningen.

Jaap vervulde gasthoogleraarschappen aan onder meer het Institut Henri Poincaré in Parijs en aan de Brigham Young universiteit in Provo, Utah. Met zijn Leidse collega Bart de Smit was hij samensteller van het populair-wetenschappelijke boek “Speeltuin van de wiskunde” (2003) en hij

is redacteur van wiskundetijdschriften als de Newsletter of the European Mathematical Society en ook Indagationes Mathematicae.

 

Prof. dr. Maarten Verkerk

Maarten Verkerk is sinds 2004 verbonden als bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Technische Universiteit Eindhoven en sinds 2008 verbonden als bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Universiteit van Maastricht.

Maarten Verkerk studeerde chemie, theoretische natuurkunde en filosofie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij promoveerde in 1982 op de elektrische geleiding van oxides. Hij was een aantal jaren verbonden als senior researcher aan het Natuurkundig Laboratorium van Philips. Bij deze internationale onderneming heeft hij ook fabrieken gemanaged in het binnen- en buitenland. In 2003 werd hij directeur van een psychiatrisch ziekenhuis in Maastricht. Maarten promoveerde in 2004 op een tweede proefschrift op het grensvlak van techniek, organisatiekunde en filosofie. Sinds 2008 is hij verbonden als Raad van Bestuur aan VitaValley, een innovatienetwerk in de zorg.