programma 2015

programma:

15.30 – 16.00 uur             inloop met koffie en thee

16.00 – 16.15 uur             opening door Ab van der Roest
16.15 – 17.30 uur             Dr. ir. G.J.E. (Emanuel) Rutten (VU)

“Logica en Godsbewijs”Symposium_Rutten

17.30 – 18.30 uur             pauze en eenvoudige maaltijd
18.30 – 19.00 uur            A. J. van den Noort

“Een bijbels dagboek met getallen”Lesmateriaal Getallen in de BijbelLesmateriaal Getallen in de Bijbel

 19.00 – 19.30 uur            workshop

19.30 – 19.50 uur             koffiepauze
19.50 – 20.50 uur             Prof. dr.  R. W. J. (Ronald) Meester (VU)

 ” Het pseudoniem van God”lezing ronald meester

20.50 – 21.00 uur             sluiting

 

Dr. ir. G.J.E. (Emanuel) Rutten

Emanuel Rutten (13 april 1973) studeerde wiskunde aan de universiteit van Enschede en aan de TU Delft. Daarnaast studeerde hij economie (propedeuse) en filosofie (master) aan de VU. In september 2012 promoveerde hij tot doctor in de filosofie.

Hij is onderzoeker bij de vakgroep geesteswetenschappen (filosofie) aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, daar werkt hij bij het Abraham Kuyper Centrum dat zowel op wetenschappelijk niveau als in het maatschappelijk debat de reflectie op de grote vragen die wetenschappelijk onderzoek oproept wil stimuleren en faciliteren. Om deze doelstelling te bereiken heeft het Abraham Kuyper Centrum drie speerpunten. Aan elk van deze speerpunten wordt gewerkt door filosofen in nauwe samenwerking met empirische wetenschappers, zodat ze alle drie een sterk interdisciplinair karakter hebben.

 

Emanul Rutten  zal spreken over logica. In het vernieuwde examenprogramma voor wiskunde-c is dit een onderdeel. Voor de meeste docenten is dit onderwerp ook nieuw. Rutten zal de basisbegrippen behandelen. Zijn lezing zal uitmonden het onderdeel “Godsbewijs”. Tijdens zijn promotieonderzoek kwam dit onderwerp ook aan de orde. Overigens  spreekt Emanuel zelf  nooit over Godsbewijzen. “Bewijzen doen we in de wiskunde en niet in de filosofie. In de filosofie geven we redelijke argumenten (waarbij we zeker ook gebruikmaken van de logica). Redelijke argumenten kunnen een bepaalde bewering (zoals dus de bewering dat God bestaat) waarschijnlijk en plausibel maken. Maar onfeilbare zekerheid? Nee, dat kan een filosofisch argument je niet geven.”

 

A.J. van den Noort

Arjan van den Noort (28 maart 1973) werd geboren in Staphorst. Hij volgde zijn opleiding tot docent wiskunde aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle (tweede graads) en aan de Driestar in Gouda (eerste graads). Daarnaast behaald hij in Gouda een tweedegraads onderwijsbevoegdheid Godsdienstonderwijs.

Na een jaar in Gouda op het Driestarcollege gewerkt te hebben, werkt hij sinds 1996 bij de Pieter Zandt Scholengemeenschap in Kampen.

 

Arjan zal spreken over zijn pas verschenen Bijbels dagboek “Ontelbaar”

De ondertitel is “over de symboliek van getallen”. Hij zal toelichten wat de inhoud is en hoe het boek tot stand kwam. Arjan heeft ook enkele thema’s uitgewerkt tot lessen voor de onderbouw. In een workshop zal hij dit presenteren en met u  van gedachten wisselen.

 

Prof. dr. R.W.J. Meester

Ronald Meester (1963) studeerde Wiskunde in Leiden. Hij promoveerde in Delft op een onderwerp uit de ruimtelijke kansrekening. Na een aantal jaren aan de Universiteit Utrecht gewerkt te hebben werd hij in 1998 hoogleraar Waarschijnlijkheidsrekening aan de VU in Amsterdam. Binnen de wiskunde is hij auteur van drie boeken en bijna 100 wetenschappelijke publicaties.  Hij was initiatiefnemer en mede-editor van de bundels  “Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp” (2005) en “En God beschikte een worm” (2006). Daarnaast schreef hij “Het pseudoniem van God” (2003), “De man die God Kende” (2007), en recentelijk “Arrogant” (2014), over de arrogantie van de moderne wetenschap.

 

In het vernieuwde examenprogramma wiskunde-A lezen we: “De opzet van het domein Statistiek is grondig gewijzigd (gebaseerd op de empirische cyclus: data verzamelen- data verwerken – conclusies trekken en het werken met grote datasets).”  Ronald Meester zal spreken over het gebruik en misbruik van zowel statistiek als kansrekening met voorbeelden, toepassingen en anekdotes uit onderwerpen variërend van de veroordeling van de verpleegster Lucia de Berk tot het ontstaan van de wereld en de mens. Het zal blijken dat het nog niet zo eenvoudig is om op een verstandige manier met data om te gaan, en dat critici en verdedigers van willekeurig welke filosofische of religieuze stroming er goed aan doen uiterst voorzichtig te zijn met conclusie gebaseerd op statistiek en kansrekening.