programma:

15.00 – 15.30 uur             inloop met koffie en thee

15.30 – 15.40 uur             opening door Theo-Jan van de Pol

15.40 – 16.00 uur             Drs. A.B. (Ab) van der Roest

“Beschouwing op het ambacht wiskundeleraar”

aansluitend presentatie boek “Bijbel en wiskunde”

16.00 – 16.45 uur             Dr. ir. Piet Murre

“Wiskundedidactiek waardenvrij?”

17.00 – 17.45 uur workshop: ontwikkel een les buiten het boek om

17.55 – 18.40 uur      warme maaltijd (dieetwensen aangeven bij aanmelding)     

18.50 – 19.20 uur            vervolg workshop

19.30 – 20.00 uur             presentatie resultaten workshop

20.00 – 20.45 uur             Ir. Bart van den Dikkenberg

 ” De wiskunde van schoonheid”

20.50 – 21.00 uur             sluiting

Dr. ir. Piet Murre

Dr. ir. Piet Murre (1967) studeerde scheikunde aan de TU Delft, gaf 10 jaar les in het voortgezet onderwijs, was 13 jaar manager van de lerarenopleidingen VO van Driestar educatief en werkt sinds 2017 als lector schoolvakken en didactiek, met name vanuit christelijk perspectief. In 2017 promoveerde hij aan de University of Leeds (Engeland). Een van zijn overtuigingen is dat juist vakinhoud, ongeacht het vak, de mogelijkheid biedt om het zicht op de werkelijkheid Gods te openen en kan bijdragen aan de vorming van jongelui in de vraagstukken van deze tijd.

Het eerste gedeelte van de lezing (die vermoedelijk deels wat interactief zal zijn) besteed Murre aan de vraag hoe je zinnig zou kunnen spreken over didactiek vanuit christelijk perspectief en welke vuistregels dan behulpzaam kunnen zijn. Het tweede deel wil hij toespitsen op christelijke wiskundelessen. Daarin oppert hij een aantal gezichtspunten waaraan je dan als docent wellicht juist wel of niet aandacht en tijd moet besteden.

Ir. Bart van den Dikkenberg

Ir. Bart van den Dikkenberg is in 1998 afgestuurd aan de Wageningen Universiteit op ecotoxicologie en de statistiek van bodemnatuurkunde. Na een kleine tien jaar natuurkunde en scheikunde te hebben gegeven op het Van Lodensteincollege maakte hij in 2008 de overstap naar het Reformatorisch Dagblad, waar hij wetenschapsredacteur is.

In de lezing verkent Van den Dikkenberg, aan de hand van enkele getallen, de fascinerende wereld van schoonheid in de schepping. Drie vragen staan centraal: Wat kunnen we ervan leren? Wat vertellen ze ons over de Schepper? Wat geven we onze leerlingen hiervan door?

Drs. Ab van der Roest

Ab van der Roest (Vinkeveen, 1 februari 1956) gaat dit jaar na een onderwijservaring van 42 jaar, waarvan 37 jaar op het Ichthus College, met pensioen. Hij is de initiatiefnemer van het symposium “Wiskunde en Geloof” en wil dit jaar nog één keer actief meewerken

In de beschouwing over het ambacht, kijkt hij naar aanleiding van een artikel in Sophie terug op zijn onderwijsloopbaan. Hoe had het moeten zijn!